ประกาศผล รอบคัดเลือกรอบที่ 1

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 กิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น FDC2018 ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ปี 2561 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1

กําหนดการกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการเบื้องต้น
กิจกรรมการสร้างนักออกแบบ
ในอุตสาหกรรมแฟชั่น
ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมโซนเอ ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พระราม6)

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ